Samo jedan glas do sada, nije bitno, glasaj!
  ideja izražavanje ton