Glavna stranica | Spisak autora | Citati nasumice

Pavle Kovačević

Zahvaljujući pravdi, leš je dobio parnicu.

aforizam od Pavle KovačevićUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj! | Na rumunskom

Share

Slicni citati

Zoran T. Popović

Sizif je napredovao u službi. Dobio je veći kamen.

aforizam od Zoran T. PopovićUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj! | In Italian | Na rumunskom

Share
Dušan Puača

Dobio sam žulj na mozgu. Eto do čega dovodi umni rad.

aforizam od Dušan PuačaUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj!

Share
Iva Mažuranić

Presude prekog suda su, zahvaljujući autoritetu sudija, postajale odmah pravosnažne i izvršne.

aforizam od Iva MažuranićUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj!

Share
Jovo Nikolić

Zahvaljujući diplomatiji, nisu svi izginuli. Ostali su oni koji vode pregovore.

aforizam od Jovo NikolićUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj! | Na rumunskom

Share