Glavna stranica | Spisak autora | Citati nasumice

Svi putevi vode u Rim.

u Rimske posloviceUkaži na problem/dopunaSlicni citati
Dodao Dan Costinaş
| Glasaj! | Kopiraj! | In English | In Spanish | In Italian | Na rumunskom

Share
 
 
Ovaj tekst sadrži grešku
Ovaj se tekst pojavljuje kao duplikat
Poznajem autora ovog teksta
Drugi problem/dopuna

Pojašnjenja, ako su potrebna

Potpis (ime pošiljaoca)

E-mail adresa(u slucaju razgovora)